Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ

Atlı Makine İnşaat Nakliyat Madencilik Turizm Doğal Enerji Kaynakları Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verileri Korumu Kanunu (“KVK Kanunu”) hazırlanan genel aydınlatma metninde;

 

 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları 
 • Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi

 

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından sizlere sağlanan hizmetin niteliğine bağlı olarak; her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, aşağıda yer verilen amaçlar ve Şirket faaliyet konusuna dâhil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Şirketin akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için elde edilmekte ve işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümlerinde düzenlenen hukuki sebepler kapsamında elde edilip, işlenmektedir. 

 

 • İşlenen Kişisel Verileriniz 

 

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda sıralanmıştır:

 

 • Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, kimlik belge numarası, uyruk, doğum tarihi ve yeri, fotoğraf şeklindeki kimlik bilgileri,
 • Telefon numarası, adres bilgisi, e-posta adresi.
 • Zevkler.
 • CV/İş-Eğitim geçmişi bilgileri.
 • Mülakat ve işe alma değerlendirme bilgileri.
 • Profesyonel/Kişisel yetkinlikler bilgileri. 
 • Şirketlerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız.
 • Referans gösterilen kişi bilgileri.
 • Mülakat  ve işe alma değerlendirmeleri.
 • Sağlık verileri.

 

 

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

 

Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle KVK Kanunu’na uygun olarak veri sorumlusu ya da atanacak tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir:

 

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, 
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, 
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi 
 • Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla,

kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Şirket bünyesinde fiziki arşivlerde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü idari ve teknik tedbir alınarak büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilmektedir. 

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

 

Şirketimiz tarafından elde edilen kişisel verileriniz, başta KVK Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla; grup şirketlerimizle KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Şeklinde belirtilenler doğrultusunda aşağıda “izin veriyorum” şeklinde işaretlenen hususlarda herhangi bir etki altında kalmaksızın açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 • Şirket tarafından KVK Kanunu ve aydınlatma metnine uygun bir biçimde elde edilen yukarıda belirtilen özel nitelikli verilerimin işlenmesine 

İzin veriyorum.  / İzin vermiyorum. 

 

 • Başvurumun olumsuz değerlendirilmesi halinde; Şirket  nezdinde ileride açılacak diğer pozisyonlar için özgeçmiş bilgilerimin değerlendirilmesini ve benimle iletişime geçilmesini ve bu amaçlar doğrultusunda ad soyad, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, uyruk, e-posta, irtibat numarası, adres bilgisi ve özgeçmiş performans bilgilerimin Şirket  bünyesinde saklanmasını

İzin veriyorum.  / İzin vermiyorum. 

 

 

Ad-Soyad:

Tarih: 

İmza: